Παροχές

Προσφορές & Παροχές για Σπουδαστές στο Φροντιστήριο Αγγλικών, Γερμανικών & Γαλλικών Πειραιά Ισιδώρα Μιαούλη.

Παροχές & Προσφορές - Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Ισιδώρα Μιαούλη

Εκπτώσεις

  • Σε αδέλφια
  • Στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας
  • Σε φοιτητές
  • Σε ανέργους
  • Σε μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη
  • Σε πολύτεκνους

Δωρεάν εγγραφή

Δωρεάν Pre- junior τάξεις για παιδιά Α΄ Δημοτικού

Δωρεάν Μαθήματα:

  • Για ενίσχυση των μαθητών κατά την κρίση του καθηγητή, όποτε χρειαστεί
  • Για εξάσκηση στο γραπτό και προφορικό λόγο σε όσους το έχουν ανάγκη
  • Στα τμήματα εξετάσεων πριν από τις εξετάσεις
  • Επιπλέον ώρες για προσομοίωση εξετάσεων (mock tests)

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο Κέντρο μας λειτουργεί δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη με πολλούς τίτλους βιβλίων σε όλα τα επίπεδα στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά από όπου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν βιβλία για τις διακοπές τους ή όποτε επιθυμούν.

Εγγύηση για το Β2 (LOWER)

Αν κάποιος μαθητής της LOWER τάξης αποτύχει στις εξετάσεις, μπορεί να παρακολουθήσει την τάξη δωρεάν έως ότου πάρει το δίπλωμα του, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους μέσα στην τάξη ξεπερνά το 65% στα διαγωνίσματα προσομοίωσης.

Βάλτε στόχο στην επιτυχία στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών στον Πειραιά Ισιδώρα Μιαούλη
40+ Χρόνια Εμπειρίας, 3000+ πιστοποιήσεις - Φροντιστήριο Αγγλικών στον Πειραιά - Ισιδώρα Μιαούλη

Facebook – Ισιδώρα Μιαούλη