Αγγλικά Junior A και Β

Αγγλικά Junior A και Β - Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Ισιδώρα Μιαούλη Πειραιά
Για παιδιά Β’, Γ’ και Δ’ δημοτικού. Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μαζί με τους καθηγητές τους (διαδραστικούς πίνακες, video/DVDs, υπολογιστές και το διαδίκτυο), αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα βιωματικά και αυθόρμητα, χωρίς να χρειάζεται να σκέφτονται γραμματικούς κανόνες, όπως είναι σωστό να κάνουν σε αυτήν την ηλικία. Διδάσκονται με τρόπο διαφορετικό από το σχολείο, που όμως θα τα βοηθήσει και στις σχολικές τους σπουδές.

Τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν τις ικανότητες, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επικοινωνούν στα Αγγλικά.

Βάλτε στόχο στην επιτυχία στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών στον Πειραιά Ισιδώρα Μιαούλη
40+ Χρόνια Εμπειρίας, 3000+ πιστοποιήσεις - Φροντιστήριο Αγγλικών στον Πειραιά - Ισιδώρα Μιαούλη

Facebook – Ισιδώρα Μιαούλη