Αγγλικά Senior Τάξεις (Α-D)

Αγγλικά Senior Τάξεις (Α-D) - Φροντιστήριο Αγγλικών Πειραιά Ισιδώρα Μιαούλη
Στις τάξεις αυτές οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες (reading, writing, listening, speaking) και εδραιώνουν τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο και τη γραμματική. Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και παρουσιάζουν projects, εργάζονται σε ομάδες ή ζευγάρια μέσα στην τάξη και βελτιώνουν τις ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη γραπτή και προφορική χρήση των Αγγλικών σε μια ευρεία γκάμα καταστάσεων.
Στις τάξεις αυτές επιδιώκουμε να χρησιμοποιούν οι μαθητές αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας.

Βάλτε στόχο στην επιτυχία στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών στον Πειραιά Ισιδώρα Μιαούλη
40+ Χρόνια Εμπειρίας, 3000+ πιστοποιήσεις - Φροντιστήριο Αγγλικών στον Πειραιά - Ισιδώρα Μιαούλη

Facebook – Ισιδώρα Μιαούλη