Οι Junior Τάξεις είναι σημαντικές – Φωνολογική Επίγνωση & Αυθεντική Γλώσσα από τα πρώτα βήματα

Πρωτοπορία στην A' Junior με Genki English - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ισιδώρα Μιαούλη

Στις Junior τάξεις τα παιδιά αποκτούν γρήγορα φωνολογική επίγνωση και μαθαίνουν να:

  • διαβάζουν λέξεις από την 1η εβδομάδα
  • σχηματίζουν προτάσεις εύκολα
  • μιλάνε αγγλικά από τον 1ο μήνα

Η μέθοδος βασίζεται στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Βρετανίας. Έχει αναγνωριστεί από το Harvard Graduate School of Education ως ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ χρησιμοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε 180 χώρες.

Βάλτε στόχο στην επιτυχία στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών στον Πειραιά Ισιδώρα Μιαούλη
40+ Χρόνια Εμπειρίας, 3000+ πιστοποιήσεις - Φροντιστήριο Αγγλικών στον Πειραιά - Ισιδώρα Μιαούλη

Facebook – Ισιδώρα Μιαούλη